Vi värnar om Människan & Miljön


ISO 14001


För oss som arbetar på AP Måleri AB är det viktigt att förändra och försköna miljön för våra kunder. Det är också en självklarhet att vi värna om miljön runt oss alla.
Sedan 1999 har vi drivit ett aktivt miljöval, när det gäller färgval till våra kunder. Då utvecklingen av nya mera miljövänliga produkter kommer in på marknaden har vi täta kontakter med våra leverantörer. Våra leverantörer hjälper oss att ligga i framkant med nya produkter.

Vi har en miljöanpassad avfallshantering, indelat i fraktioner och eventuella restprodukter skickas till godkända företag för destruktion. Genom åren har AP Måleri AB varit FR2000 certifierade och miljödiplomerade.

Vi kan med stolthet säga att vi är ett ISO 14001 certifierat företag sedan 2010.

För oss innebär detta att vi har en noggrannare kontroll på våra leverantörer. Vi vet vilka produkter som vi inte skall använda oss av. Samt att vi har ett säkrare och bättre miljötänkande bland alla vår medarbetare.


ISO 9001


För oss är kvalitet en självklarhet
Men vad är rätt kvalitet? Detta är inte alltid lika självklart.

Inför varje nytt enskilt projekt kommer vi tillsammans med kunden, överens om vilken kvalitet vi skall lämna på respektive projekt. Detta för att säkerställa slutresultatet. Genom att vi sedan 1999 varit FR 2000 certifierade och idag är ISO 9001 certifierad har vi tagit vår kvalitetskontroll ytterligare ett steg.

Alla inom AP Måleri AB eftersträvar alltid att lämna ifrån oss kvalitativa utförda uppdrag, så att kundernas förväntningar på kvalitet överensstämmer med levererad kvalitet.

Ordet kvalitet kommer från latinets “qualitas”, som betyder “beskaffenhet”. Det användes så tidigt som under antiken. “Beskaffenhet” är ett begrepp som fortfarande lever kvar. Ofta brukar olika stålbeskaffenheter identifieras med stålkvalitet.

Ordet har som alla vet fått en mycket vidare betydelse under de senaste åren. Den gängse uppfattningen vad kvalitet har varit “kvalitet hos en produkt är förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar”. Med en produkt menas både en vara eller en tjänst.


OHSAS 18001


År 2013 tog vi  steget att certifierade oss inom arbetsmiljö. Detta för att tydliggöra att vi tar arbetsmiljön på största allvar för våra medarbetare samt att vi möter våra kunders krav inom arbetsmiljön. Inför varje projekt utförs en riskanalys samt vid projekt där vi är huvudentreprenör upprättas en arbetsmiljöplan.

Vi utför regelbundna systematiska åtgärder för våra medarbetare och har en långsiktig vision, företagets arbete inom arbetsmiljö området är alltid under ständig förbättring.

 

 

Certifikat AP Måleri AB