• background

Måleritjänster

AP Måleri AB

Våra kompetens områden

 

Nyproduktion
Totalentreprenad
Generalentreprenad
Målning av plåtfasader och tak
Målning av stålkonstruktioner
Brandskyddsmålning
Uppmätning och kontrollmätning samt dokumentation av utförda arbetsmoment
Kontorsanpassning
Service avtal
Försäkringsskador
Ådringsmålning
Marmorering
Dekorativmålning
Kalkmålning
Linoljemålning
Tapetsering
Fönsterrenovering
Puts och Mur fasader
Träfasad
Totalentreprenader
Färgsättning
Totalentreprenader
Arbetsbeskrivningar
Åtgärdsförslag